Historie knihovny

První zmínka o založení Místní lidové knihovny v Orlovicích je v roce 1933, kdy byla ustanovena knihovnická rada a knihovníkem byl zvolen pan Václav Slezák. Knihovna byla umístěna v budově staré školy, později nové školy. V roce 1934 obsahovala 202 svazky a příspěvek činil 300,-korun ročne. V roce 1953 byla knihovna přemístěna do nové budovy SOKOLOVNY a v tuto dobu bylo zaregistrováno 78 čtenářů. Zmínka v kronice v roce 1962, knihovna má 1356 svazků a počet čtenářů 85. V roce 1970 se knihovna stěhuje do budovy MNV a stává se součástí střediskové knihovny v Ivanovicích na Hané, a to až do roku 1993. Od roku 1993 je opět samostatná obecní knihovna, která má ve svém fondu k 1.1.2007 1785 svazků a 20 stálých čtenářů.

V roce 2006 byl do knihovny zaveden veřejný internet, který je zpřístupněn v době provozu knihovny a v úředních hodinách Obecního úřadu.

V současné době je počet obyvatel Orlovic 324 a registrovaných čtenářů knihovny je 32. Ve fondu knihovny je 1842 knih z toho naučné literytury je 309 knih.