Historie

První zmínka o založení Místní lidové knihovny v Orlovicích je v roce 1933, kdy byla ustanovena knihovnická rada a knihovníkem byl zvolen pan Václav Slezák. Knihovna byla umístěna v budově staré školy, později nové školy. V roce 1934 měla 202 svazků a roční příspěvek činil 300,- Kč.

V roce 1953 byla knihovna přemístěna do nové budovy sokolovny a v tuto dobu bylo zaregistrováno 78 čtenářů. V roce 1962 byla  zmínka v kronice, knihovna měla 85 čtenářů a obsahovala 1356 svazků.

V roce 1970 se knihovna stěhuje  opět do budovy MNV a stává se součástí střediskové knihovny v Ivanovicích na Hané a to až do roku 1993.

Od roku 1993 je opět samostatná obecní knihovna, ve které se vystřídalo několik knihovníků.

 V roce 2005 byla provedena inventarizace knihovnického fondu, který činil 2126 svazků a 20 registrovaných čtenářů a knihovnu převzala Pavla Kroutilíková. V následujícím roce 2006 byl do knihovny zaveden veřejný internet a bylo vyřazeno 371 nevyhovujících svazků (zničených, rozlepených a zamaštěných) a OÚ schválil finanční částku 1 tis. Kč na nákup nových knih.

V roce 2008 začala knihovna spolupracovat s KKD ve Vyškově, a to jak při nákupu nových knih, tak nově zavedenou službou výměnného fondu knih. V knihovně se zvedl počet stálých čtenářů na 32 osob. V roce 2010 byla knihovna opět přestěhována do větší místnosti ve stejné budově OÚ a tím měla možnost rozšířit knižní fond a uskutečnit menší akce převážně pro děti.

Například v roce 2010 v měsíci březnu  5  pondělků setkání se čtenáři na různá témata, v roce 2011 březen- čtení ke 100.výročí nar. Václava Čtvrtka, v listopadu téhož roku čtení dětem v knihovně a v prosinci výtvarná dílnička pro děti. V roce 2012 březen, čtení k výročí spisovatelky B. Němcové a B. Říhy a později výtvarná dílna. V roce 2013 březen , čtení pro děti a výtvarná dílna, prosinec, zdobení perníků a čtení vánočních příběhů. V roce 2014 březen 2 x čtení pro děti. V tomto roce byl knihovnický fond uložen do automatického knihovního systému a bylo v knihovně vyřazeno pracovníky KKD ve Vyškově 492 nevyhovujících knih a stav svazků v knihovně Orlovice činil k 31.prosinci 1381 knih.

V roce 2015 má knihovna 35 stálých čtenářů, z toho 16 dětí do 15 let. V měsíci červnu byly uspořádány dvě besedy s dětmi z mateřské školky  o hradu Orlově a děti  do knihovny  nakreslily obrázky , jak si představovaly tento hrad. Obrázky jsou v knihovně vystaveny. V roce 2016 byla knihovně schválena částka 6 tis. Kč na nákup nových knih (nutno doplnit dětské knihy),  a  knihovna  uspořádala 3 x setkání žen v knihovně v rámci akce  (pleteme čtverce pro Afriku) a vánoční setkání - tvoříme ze starých knih.