Zpráva z knihovny za 2018

07.03.2019 21:01

Zpráva místní knihovny

 V průběhu měsíce ledna 2018 byla místní knihovna přemístěna do budovy sokolovny a to do místnosti v prvním poschodí. Byla vymalována, položeno nové podlahové lino a vyrobeny nové regály pro dospělé i pro děti. Je vybavena 2 stoly vč. židlí pro dospělé  a malým stolečkem  pro děti.

V knihovně je  jeden počítač s připojením na internet. Na vybavení knihovny bylo použito i 35 tis. z dotací pro knihovny z Jihomoravského kraje.

Naše knihovna  má k 31.12.2018   v knižním fondu 1 569 knih, z toho 227 naučných. V průběhu roku bylo nakoupeno ve spolupráci z KKD ve Vyškově  41 nových knih- 19 knih pro děti a mládež, 22 knih krásná literatura pro dospělé v celkové hodnotě 7 tis. Kč.

V průběhu roku je půjčovní doba v knihovně každé druhé pondělí, v létě od 18 hodin, v zimně od 17 hodin.

V letošním roce jsme uskutečnily s pomocí místostarostky p.Novotné 2 výstavy, a to výstava velikonoční s účastí 70 návštěvníků a výstava vánoční o návštěvnosti 64 osob.

V červenci proběhlo 1 x čtení pro děti na letním táboře v  místní sokolovně.

Novinka v knihovně v letošním roce 2019: Byla zakoupena nově vydaná kniha spisovatele z Vyškova Josefa Špidly "Hoř ohýnku, o mou duši se už čerti perou" kterou napsal a vydal v letošním roce 2019. Jde o historickou knihu z poloviny 18. století, příběh žhářky, nad kterou byl vykonán poslední trest smrti upálením zaživa.Děj je zasazen do období tzv.válek o dědictví rakouské. Začíná úmrtím císaře Karla VI. a nástupem Marie Terezie, která zdědila prázdnou státní kasu a neutěšený stav monarchie. Kdo má rád historii, tak se mu tato kniha přímo nabízí , jelikož se týká města Vyškova.( Je to jeho již třetí historická kniha v pořadí.)

V letošním  roce bychom chtěly opět uskutečnit několik akcí , abychom obohatily kulturu v naší obci.  Mojím osobním přáním v letošním roce je , aby místní občané více navštěvovali knihovnu , třeba jen pro setkání s přáteli, nebo v klidu posedět u pěkné knihy. Po dohodě jsem ochotna  přistoupit i na jejich časový nárok. Knihovnice P.Kroutilíková

Zpět