Různé

Místní knihovna využívá nabídky výpůjčního fondu z knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, který činí celkem asi 150 knih ročně.