Různé

Místní knihovna využívá nabídky výpůjčního fondu z knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, který činí celkem asi 150 knih ročně.

V knihovně byla provedena revize knihovního fondu v průběhu dubna až září 2010. Protokol je k nahlédnutí v knihovně.